Rezistentní odrůdy révy vinné

Když se mě lidé ptají na rezistentní odrůdy révy, po pravdě jim musím odpovědět, že se žádnou rezistentní odrůdou révy vinné jsem se zatím nesetkal, i když jsem zatím zkoušel a měl možnost vidět řádově stovky odrůd a kříženců révy vinné.

Rezistence totiž znamená odolnost a současné odrůdy révy nejsou stoprocentně odolné a to ani ke škůdcům, ani k houbovým či jiným chorobám.

Pokusím se ve svém příspěvku alespoň částečně vysvětlit, jak to v současnosti vypadá s odolností neboli rezistencí a se šlechtěním na rezistenci u révy vinné. Částečně proto, že se budu věnovat jen dvěma zatím asi nejdůležitějším houbovým chorobám révy vinné v našich podmínkách, a to plísni révové a padlí révovému. Předem se omlouvám, že můj příspěvek je pouze laickým příspěvkem a nemá žádné odborné ambice a prosím o prominutí za případné nepřesnosti a chyby.

Plíseň révová

Latinský název:                Plasmopara viticola
Slovenský název:             Peronospóra viniča
Německý název:              Falscher Mehltau an Weinrebe
Anglický název:                Downy mildew of grapevine

Plíseň révová je houbová choroba, která se šíří se především za deštivého počasí, pro napadení a průnik infekce plísně révové do rostliny je nutné ovlhčení listů. Do Evropy byla zavlečena pravděpodobně ze Severní Ameriky v polovině 19. století. 
Napadá nadzemní části rostlin, listy, letorosty i květenství. Je zajímavé, že bobule od velikosti hrášku bývají k plísni révové odolné, bývají napadeny, jen pokud podhoubí proroste přes třapinu či stopečku nebo při poranění. Ale pokud keř révy má plísní zničenou listovou plochu, odolnost bobulí nestačí k  jejich dozrání.
Velice záhy se začaly jako ochrana proti plísni révové používat chemické přípravky, například bordeauxská jícha. Ale také se brzy zjistilo, že některé odrůdy a druhy révy jsou k napadení plísní révovou méně náchylné (podobné je to i u jiných houbových chorob a škůdců). Za tuto sníženou náchylnost nebo dokonce odolnost jsou zodpovědné geny, které má každý druh nebo odrůda révy ve svém genomu. (Genom je veškerá genetická informace uložená v DNA (u některých virů v RNA) v buňkách konkrétního organismu. Zahrnuje všechny geny a nekódující sekvence; Zdroj: Wikipedie)
Geny odolnosti k plísni révové se označují zkratkou Rpv (zkratka Resistance Plasmopara viticola), v únoru 2022 jich bylo popsáno 31. Mají různý původ, jsou umístěny na různých chromozomech a také mají různý projev, to znamená sílu účinku. Aby to nebylo jednoduché, jeden z nich, gen Rpv3, má popsaných 8 různých variant.

V následující tabulce uvádím jen několik genů Rpv nejvíce používaných ve šlechtění v současné době (Zdroj: Pour une viticulture durable et de qualité : les résistances au coeur de la sélection variétale; Conférence de presse lundi 16 janvier 2017)

LocusPůvod genuChromozomÚroveň odolnosti
Rpv1M. rotundifolia12vysoká
Rpv2M. rotundifolia18úplná
Rpv3V. rupestris18částečná
Rpv4Americké druhy Vitis4slabá
Rpv5V. riparia9slabá
Rpv6V. riparia12slabá
Rpv7Americké druhy Vitis7slabá
Rpv8V. amurensis14vysoká
Rpv9V. riparia7slabá
Rpv10V. amurensis9vysoká
Rpv11Americké druhy Vitis5slabá
Rpv12V. amurensis14vysoká
Rpv13V. riparia12slabá
Rpv14V. cinerea5

Bohužel jeden gen rezistence může mít vysokou účinnost, ale pokud je jen jeden, je vysoké riziko, že houbová choroba časem dokáže odolnost tohoto samotného genu prolomit.  Proto je dobré geny odolnosti kombinovat, aby se jich v genomu nacházelo víc, tento proces se nazývá pyramidizace genů rezistence.  

Padlí révové

Latinský název:                Uncinula necator
Slovenský název:             Múčnatka viniča
Německý název:              Echter Mehltau an Wein
Anglický název: Powdery mildew of grapevine

Podobně jako plíseň révová i padlí „přicestovalo“ ze Severní Ameriky v průběhu 19. století. Napadá také všechny nadzemní části rostlin révy vinné, bobule nebývají padlím napadány od fáze zaměkání.
Na rozdíl od plísně révové nevyžaduje k napadení ovlhčení, nejvíc mu vyhovují vyšší teploty (24–28 °C) a vyšší relativní vlhkost (70–95 %). Proto se nejvíc šíří v červenci. Naneštěstí chemické přípravky účinné na padlí révové jsou jiné než u plísně révové (s výjimkou přípravků s kombinací účinných látek).  
Podobně jako u plísně révové se podařilo v genomu révy identifikovat několik genů rezistence. Jsou označovány zkratkami Ren (Erisiphe necator) a Run (Uncinula necator).

Jejich přehled uvádím v následující tabulce (Zdroj: Pour une viticulture durable et de qualité : les résistances au coeur de la sélection variétale; Conférence de presse lundi 16 janvier 2017)

LocusPůvod genuChromozomÚroveň odolnosti
Run1M. rotundifolia12totální
Run2.1M. rotundifolia18částečná
Run2.2M. rotundifolia18částečná
Ren1V. vinfera13částečná
Ren2V. cinerea14částečná
Ren3Americké druhy Vitis15částečná
Ren4V. romanetii18částečná
Ren5M. rotundifolia14totální
Ren6V. piasezkii9totální
Ren7V. piasezkii19částečná
Ren8Americké druhy Vitis18částečná

Hodně často se v genotypech nových PIWI odrůd vyskytuje gen Ren3, pocházející pravděpodobně ze severoamerických druhů révy a popsaný u odrůdy Regent. Bohužel účinnost tohoto genu odolnost k padlí révovému není podle dosavadních pozorování natolik silná, aby se šlo vyhnout použití chemických přípravků.
Silnější účinnost má gen Ren1, identifikovaný v odrůdě Vitis vinifera Kišmiš vatkana, ale zatím je jeho použití ve šlechtění na začátku.
Totální (úplnou) odolnost k padlí révovému zajišťuje prozatím gen Run1, pocházející z druhu Muscadina rotundifolia (viz gen odolnosti k plísni révové Rpv1, umístěný na stejném chromozomu 12). Proto je tento gen nyní ve středu pozornosti šlechtitelů a už byly dokonce registrovány první odrůdy s tímto genem. Ve Francii jsou to bílé moštové odrůdy Floreal, Voltis a a červené Artaban a Vidoc. V svém genomu mají geny odolnosti k plísni révové Rpv1 a Rp3 a geny odolnosti k padlí révovému Ren3 a Run1. Tato polygenní rezistence zatím zajišťuje vysokou odolnost proti těmto oběma houbovým chorobám, takže se tyto odrůdy proti nim nemusí chemicky ošetřovat. Nyní je snahou šlechtitelů přidat další geny odolnosti, zejména Rpv10 a Rpv12 a také Ren1, aby se odolnost posílila a hlavně aby byla dlouhodobá, obtížněji pro houbové choroby překonatelná. Například ještě novější francouzská moštová odrůda Coliris má proti plísni révové geny odolnosti Rpv3.1, Rpv10, Rpv1 a proti padlí révovému geny odolnosti Run1 a Ren 3 (pravděpodobně i Ren9, který je na stejném chromozomu jako Ren3)

Pokusil jsem se sestavit tabulku, ve které je přehled odrůd, u kterých byly zjištěny geny odolnosti k plísni révové a k padlí révovému. Odrůdy jsou v ní rozdělené na moštové a stolní a dál jsou seřazené podle abecedy. Tabulka není úplná a v žádném případě nebude bezchybná. Nejsou do ní zahnuty některé nové stolní odrůdy (či spíše kříženci), které nebyly na přítomnost genů odolnosti k plísni révové testovány, ale i u nich lze přítomnost relativně účinného genu Rpv12 předpokládat na základě vlastního hodnocení odolnosti k plísni révové i původu. Jako příklad uvedu Gran pri, Krasavčik, Trojka, Slava Ukrajine (Višneveckij), Krasa balok, Viktoria, Šarada UA, Sfinx, Nikol, Rembo, Garold, Čornyj kristal, Bažena.

Stolní odrůdy

NázevRpv1Rpv3.1Rpv3.2Rpv3.3Rpv3 321-312Rpv10Rpv11Rpv12Ren3Ren9Run1Původ
Aladdin ano     anoano  Vostorg krasnyj (Vostorg x Original) x Vostorg muskatnyj (Frumoase Albe x Vostorg)
Albina ano     ano   Podarok zaporožju x Kišmiš čornaj zimostojkij
Alvika ano     ano   Talisman x Velika
Antoška       ano   Talisman x Beloje čudo
Bajkonur       ano   Talisman x Krasotka
Beloje čudo ano     anoano  Original (Damasskaja roza x Dattier de Saint-Vallier (Seyve Villard 20-365)) x Vostorg
Belyj KoKl ano     anoano  Talisman x Kubáň  (Kubáň = Moldova x Cardinal)
Everest ano     ano   Talisman x K81
Galahad ano     anoano  (Talisman x Vostorg) x Vostorg muskatnyj
Geliodor    ano       
Ilja ano     ano    
Jubilej Novočerkasska    ano  ano   Talisman x Kišmiš lučistyj
Julián       ano   Talisman x Rizamat
Kišmiš černý sultán ano     anoano  Talisman x Glenora
Koktejl ano      ano  Talisman x Einset Seedless
Kvadro ano     ano   Talisman x Pamjati Žuravelja
Luiza ano     anoano  Lora x Timur
Moldova ano         Seyve Villard 12-375 x Guzal kara
Monarch (Pavlovskij) ano     ano   Talisman x (Cardinal + směs pylu)
Nero ano         Seyve Villard 12-375 x Gardonii
Orda ano     ano   Talisman x Bastra
Pamjati nebesnoj sotni ano     anoano  Podarok zaporožju x Neptun
Rošfor ano     ano   Talisman x (Cardinal + směs pylu)
Russkij rannij       ano   Šasla severnaja x Mičurinec
Senzacia    ano  ano   Talisman x Rizamat
Svetlana ano  ano  ano   Talisman x Rusmol
Šarada UA ano     anoano  Podarok Zaporožju x Rošfor
Talisman ano     ano   Frumoasa albe x Vostorg
Vostorg       ano   (Zarja severa x Dolores) x Russkij rannij
Zlata     ano     BV 35-4-7 x BV-47-1-6
Zolotce ano     ano   Talisman x Elf
Žizel ano     ano   Talisman x V-42-82

Moštové odrůdy

NázevRpv1Rpv3.1Rpv3.2Rpv3.3Rpv3 321-312Rpv10Rpv11Rpv12Ren3Ren9Run1Původ
Accent        anoano KOLOR X SEIBEL 7053 (CHANCELLOR)
Artabanano         anoMTP 3082-1-42 x Regent
Bačka ano     ano   Petra x Bianca
Baron   ano ano     Cabernet Sauvignon x FR 236-7
Bianca ano         Seyve Villard 12-375 x Bouvier
Bolero        anoano Geisenheim 6427-5 x Chancellor
Bronner (FR 250-75)   ano ano  anoano Merzling x GM 6494 (Severnyj x Svatovavřinecké)
Cabaret Noir           Cabernet Sauvignon x ?
Cabernet Blanc ano      anoano CABERNET SAUVIGNON X REGENT
Cabernet Cantor (Fr. 523-89 r) ano anoanoano  anoano Chancellor (Seibel 7053) x Solaris
Cabernet Carbon     ano     Cabernet Sauvignon x Bronner
Cabernet Carol     ano  anoano Cabernet Sauvignon x Solaris
Cabernet Cortis   ano ano  anoano Cabernet Sauvignon x Solaris
Cabernet Jura       ano   Medina X Kabernet Severnyi
Cabernet Volos       ano   Cabernet Sauvignon x 20-3
Cabertin        anoano CABERNET SAUVIGNON X REGENT
Calandro ano      anoano Domina x Regent
Calandris Blanc anoano     anoano  
CALARDIS MUSQUE X SEYVE VILLARD 39- 639
Calastra     ano     Merzlink x Sibera
Carillon (Fr 628-2005)ano    ano  anoanoanoBronner x Mtp 3179-90-7
Clara     ano     Solaris x Muscat bleu
Colirisanoano   ano  ano anoBronner x Mtp 3179-90-7
Cvetočnyj     ano     Severnyj x směs pylu Muskat vengerskij, Muscat belyj, Muscat alexandrijskij
Čornyj žemčug        ano  (Avgusta х amurskij) х (Kentavr magaračskij х Levokumskij)
Donauriesling ano         Riesling x Freiburg 589-54 [=Seyve Villard 12-481 x (Pinot gris x Chasselas blanc)]
Dončak     ano     Ryzlink rýnský x Freiburg 589- 54
Dubljanskij    anoano      
Felicia ano ano    anoano SIRIUS X VIDAL BLANC
Festivalnyj ano         Varousset (Seyve Villard 23-657) x VČR
Florealanoano        anoVillaris x MTP 3159-2-12
Garant     ano      
S.V. 23657 x Veltlínské červené rané
Golubok     ano     Severnyj x směs pylu Oděsskij rannnij + 40 Lel okťabra + I-17-54 (Alicant Bouchet X Cabernet sauvignon)
Hasanskij (Baltica)       ano   Dalnevostočnyj #60 (V.amurensis+vinifera+amerika) × Obepolnyj Vitis amurensis
Helios ano      anoano MERZLING X FREIBURG 986-60
Hibernal (GM322-58)    ano   anoano (Seibel 7053 x Riesling) F2
Johanniter ano      anoano Riesling x Freiburg 589-54 [=Seyve Villard 12-481 x (Pinot gris x Chasselas blanc)]
Kaberam     ano      
Cabernet sauvignon x amurensis
Kazačka     ano      
(Getš x Amurensis) x Fioletovyj rannij
Kofranka ano         Merlan (Merlot x Seibel 13666) x Fratava (Blaufraenkisch x Saint Laurent
Lilaroanoano   ano  ano anoBronner x Mtp 3179-90-7
Malverina ano         (Seyve Villard 12-375 x Veltliner fruehrot) x [Merlot x Seyve Villard 13-666 (= Seibel 5455 x Seibel 6468)]
Merlot Khorus       ano    
MERLOT X 20-3
Merzling   ano    anoano Seyval (Seyve Villard 5276) x (Riesling x Pinot gris)
Monarch (Freiburg 487-88   ano ano  anoano Solaris x Dornfelder
Morava (SK 90-2/207) ano     ano   ((Kunbarat x Tramini) x Bianca) x RIESLING 239-20 gm
Muscaris     ano  anoano Solaris x Muškát žlutý
Olympijec     ano     Cabernet sauvignon х Muskat donskoj) х Stepnjak
Opalorano    ano  ano anoMtp 3160-11-3 x Bronner
Orion ano      anoano OPTIMA X S.V. 12-375
Osella     ano     Solaris x Muscat Bleu
Panonia (SK 90-2/19) ano     ano   ((Kunbarat x Tramini) x Bianca) x RIESLING 239-20 gm
Petra       ano   Kunbarát x Pinot noir
Phoenix ano      anoano BACCHUS X S.V. 12-375
Pinor Iskra ano     anoanoanoanoSK-00-1/7 x Pinot Blanc
Pinotin ano      anoano  
CABERNET SAUVIGNON X REGENT
Prinzipal        anoano GEISENHEIM 323 58 X EHRENFELSER
Prior ano ano    anoano  
FREIBURG 4-61 X FREIBURG 236-75
Reberger        anoano Regent X Frankovka
Regent ano    ano anoano Diana x Chambourcin (Joannes Seyve 26.205 = Seyve Villar 12-417 x Seibel 7053)
Roesler (KL1358/1/47) ano         Zweigetrebe X Klosteneuburg 1189-9-77 (Seyve-Villard 18-402 X Frankovka)
Rondo     ano     Severnyj x St. Laurent
Russkij fioletovyj     ano ano   Mičurinec x Šasla severnaja
Saphira (GM 7815-1)   ano    anoano Arnsburger x SV 1-72 [=Seibel 4986 x (Vivarais x Noah)
Sarnat     ano      
Satin Noir ano      anoano Cabernet Sauvignon x ?
Sauvignac ano     anoanoano  
(SAUVIGNON X RIESLING) X ?
Sauvignon Rytos ano      anoano Sauvignon x Bianca
Selenoranoano   ano  ano anoMtp 3160-11-3 x Bronner
Sevar ano         Seyve Villard 12-358 x Svatovavřinecké
Severnyj     ano     Semenáč Malengra x amurský divoký
Seyval Blanc  anoano    anoano SEIBEL 5656 X SEIBEL 4986
Sibera     ano     Saperavi severnyj X (Foster’s White Seedling X Prachttaube)
Siranoanoano   ano  ano anoMtp 3179-90-7 x Bronner
Sirius ano      anoano  
BACCHUS X S.V. 12-375
SK77-4/5       ano   Kunbarát x Tramín
Slava     ano     Dunavska gymza x Cvetočnyj
Solaris   ano anoano anoano Merzling x GM 6493
Souvignier Gris  ano     anoano Seyval Blanc x Zaehringer
Staufer ano      anoano  
BACCHUS X S.V. 12-375
Stepnoj     ano     amurskij x Čornyj sladkij Mičurina
Vidocanoano      ano anoMtp 3082-1-42  x  Regent
Villaris ano ano    anoano Sirius x Vidal blanc
Voltisanoano      ano ano Villaris x Mtp 3159-2-12
Vynoslivyj     ano     Germa (nebo Getš) x (Muškát hamburský x Vitis amurensis)

Jaké si vzít z těchto tabulek ponaučení?

Podle mých dosavadních zkušeností se odrůdy, které mají kombinaci genů odolnosti k plísni révové Rpv 10 nebo Rpv12 s genem Rpv3, nemusí proti této houbové chorobě chemicky ošetřovat nebo vystačí s minimem ošetření. Sám je neošetřuji proti plísni révové od roku 2010. Samozřejmě při silném tlaku plísně révové za deštivého počasí je možné, že tyto odrůdy budou slabě napadeny, ale v mých podmínkách zatím nedošlo k poškození hroznů plísní révovou. Navíc v nedávné doběve Švýcarsku byla zjištěna rasa plísně révové, která dokáže překonat odolnost dvojice genů Rpv12 a Rpv3, naštěstí si zatím nedokáže poradit s odolností vyvolanou genem Rpv10.  Ale například v deštivém roce 2020 byly plísní révovou napadeny moštové odrůdy Solaris i Cabernet Cortis (obě odrůdy mají Rpv10 a Rpv3), ale napadeny byly jen listy, zatímco Dubljanskij s podobnou kombinací genů (má pouze jinou variantu Rpv3) napaden plísní nebyl. I z této zkušenosti lze usoudit, že zatím nejsou všechny geny známé a jejich přesný účinek není stanovený.

U padlí je situace zatím zcela odlišná, protože ani jedna ze současných stolních odrůd nemá odolnost k této houbové chorobě tak vysokou, aby se nemusela chemicky ošetřovat (výjimkou jsou nové moštové odrůdy s genem Run1, jako Floreal, Artaban, Coliris a další). Podle mého názoru jsou větší rozdíly mezi různými stanovišti a roky než v různé odolnosti stávajících odrůd. Ke snížení rizika napadením padlím přispívají zelené práce, to znamená zajistit, aby porost byl vzdušný (zejména zóna hroznů), protože tím se snižuje vhodnost podmínek pro napadení. V nevinařských oblastech je tlak padlí zpravidla slabší, ale ani tam nelze napadení zcela vyloučit, proto bych doporučil alespoň dvě ošetření proti padlí provést, první bezprostředně po odkvětu a druhé po cca 14 dnech.

Doufám, že tento amatérský příspěvek alespoň částečně napomůže někomu vybrat takovou odrůdu révy, kterou nebude muset ošetřovat vůbec nebo jen minimálně.