Traminette

Synonyma:NEW YORK 65-533-13, Траминетт
Barva:bílá
Původ:Traminette je výsledkem křížení Joannes Seyve 23.416 x Tramín červený (Gewürztraminer). Toto křížení provedl v roce 1965 H.C. Barrett na University of Illinois s úmyslem vyšlechtit stolní odrůdu s velkými hrozny s „tramínovou“ příchutí. 
Semena z tothoto křížení byly poslány do šlechtitelského programu State Agricultural Experiment Station, Cornell University , Geneva. Tam byl vysazen v roce 1968. Poprvé zaplodil v roce 1971 a původní réva byla množena v roce 1974 pod číslem NY 65.533.13. Réva byla původně popsána jako vitální a produktivní bílá odrůda se středně hustými hrozny.
Odrůdou se Traminette stal v roce 1996.
Z hlediska původu z jednotlivých druhů révy je jeho složení: Vitis vinefera 66,02%, Vitis labrusca 6,23% Vitis rupestris 22,53% a Vitis riparia 5,23%.
Charakteristika odrůdyListy:
Růst: silný
Doba zrání: raně střední
Typ květu: oboupohlavní
Hrozen a bobule: Hrozny jsou křídlaté, jsou středně husté a střední velikosti (150 až 200 g). Bobule mají ve zralosti jantarovou barvu a dosahují průměrné hmotnosti 1,52 g. Tvar bobulí je kulatý.
Cukernatost a kyselost:
cukernatost 22-24 g/100 cm3, kyselost 7-9 g/l.
Počet hroznů na letorost: 1,7
Vyzrávání réví: dobré
Odolnost k chorobám: Podle popisu autorů jsou listy a hrozny jsou středně odolné vůči padlí (Uncinula necator), černé hnilobě (Guignardia bidwellii) a plísni šedé (Botrytis cinerea Pers.). Listy jsou citlivé na plíseň révovou (Plasmopara viticola)
Odrůda vykazuje toleranci k napadení révokazem (Daktulosphaira vitifoliae). Keře pěstované v půdách zamořených tímto škůdcem plodí a mají střední růst.
Odolnost k mrazu: – 26 °C
Zakořeňování řízků: dobré
Odkazy:Popis odrůdy na stránce Cornell University
Záznam o odrůdě ve Vitis International Variety Catalogue
Popis odrůdy na stránce vinograd.info
Poznámky:Odrůda Traminette získala v USA ocenění Outstanding Fruit Cultivar udělované American Society for Horticultural Science za rok 2015 a její
pěstování se v USA rozšiřuje.
Dosavadních zkušenosti s pěstováním v ČR jsou zatím skromné. Jeden z jejích klonů vykazuje velmi slušné výsledky, druhý klon je jen málo úrodný.